Agora, in ancient Greek cities, an open space that served as a meeting ground for various activities of the citizens. The name, first found in the works of Homer, connotes both the assembly of the people as well as the physical setting; it was applied by the classical Greeks of the 5th century BC to what they regarded as a typical feature of their life: their daily religious, political, judicial, social, and commercial activity. The agora was located either in the middle of the city or near the harbour, which was surrounded by public buildings and by temples.

— Encyclopedia Britannica

Affärsidé

Agora ska äga, förvalta och utveckla detaljhandelsberoende fastigheter, på ett sådant sätt att konsumenter attraheras till besök, detaljister kan bedriva attraktiv handel, fastigheten bidrar till platsens och stadens attraktivitet, och ägarna får en långsiktigt god avkastning.

Vision

Agora ska vara Nordens bästa ägare av detaljhandelsfastigheter.

Borås Knallerian

Borås Knallerian

Borås Knallerian

Borås Storknallen

Borås Storknallen

Borås Storknallen

Eskilstuna Cityhuset

Eskilstuna Cityhuset

Eskilstuna Cityhuset

Eskilstuna Smedjan

Eskilstuna Smedjan

Eskilstuna Smedjan

Falköping Cicelören 2

Falköping Cicelören 2

Falköping Cicelören 2

Falköping Hjälmen 1

Falköping Hjälmen 1

Falköping Hjälmen 1

Falköping Lilla Björn 1

Falköping Lilla Björn 1

Falköping Lilla Björn 1

Kalmar Kvasten

Kalmar Kvasten

Kalmar Kvasten

Linköping Ekholmen Centrum

Linköping Ekholmen Centrum

Linköping Ekholmen Centrum

Malmö Caroli

Malmö Caroli

Malmö Caroli

Motala Motala Gallerian

Motala Motala Gallerian

Motala Motala Gallerian

Nässjö Fenix Gallerian

Nässjö Fenix Gallerian

Nässjö Fenix Gallerian

Stockholm Vårberg Centrum

Stockholm Vårberg Centrum

Stockholm Vårberg Centrum

Sundsvall Havren 4

Sundsvall Havren 4

Sundsvall Havren 4

Södertälje Telgehuset

Södertälje Telgehuset

Södertälje Telgehuset

Tranås Norra Missionen 13

Tranås Norra Missionen 13

Tranås Norra Missionen 13

Tranås Telefonen 19

Tranås Telefonen 19

Tranås Telefonen 19

Trollhättan Oden

Trollhättan Oden

Trollhättan Oden

Västerås Centra

Västerås Centra

Västerås Centra

Västerås Gallerian

Västerås Gallerian

Västerås Gallerian

Västerås Punkt

Västerås Punkt

Västerås Punkt

Växjö Linnégallerian

Växjö Linnégallerian

Växjö Linnégallerian

Örebro Kompassen

Örebro Kompassen

Örebro KompassenStyrelseLedningKontaktuppgifter

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (559004-3641)
Box 16378
103 27 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 37, 8tr, Stockholm

Telefon, växel: +46 8-525 25 150

 

Är du hyresgäst och har frågor rörande avisering, kontakta:

Christina Granfeldt / Newsec
christina.granfeldt@newsec.se
+46 31-721 30 04

Är du leverantör och har frågor rörande utskickade fakturor, kontakta:

Jennifer Sjöstedt / Newsec
jennifer.sjostedt@newsec.se
+46 769-49 87 82

 

Wilner Anderson

VD/CEO
wilner.anderson@agoraretail.se
+46 706-08 80 80

Marie Börjesson

Centrumchef/Center Manager
Knallerian/Storknallen
marie.borjesson@agoraretail.se
+46 702-28 29 21

Svante Carlbring

Uthyrningsansvarig Syd/Väst
Leasing Manager
Borås, Malmö, Trollhättan
svante.carlbring@agoraretail.se
+46 703-12 54 42

Camilla Duvenfelt

Executive Assistant
camilla.duvenfelt@agoraretail.se
+46 8 525 25 155

Cia Ekberg

Marknad
cia.ekberg@agoraretail.se
+46 702-04 45 95

Christina Engström

Centrumchef/Center Manager
Cityhuset/Smedjan/Telgehuset
christina.engstrom@agoraretail.se
+46 8 525 25 168

Carina Erlandsson

Centrumchef/Center Manager
Odenhuset
carina.erlandsson@agoraretail.se
+46 707-30 00 51

Cecilia Glas

Uthyrningsansvarig Mälardalen
Leasing Manager
Västerås
cecilia.glas@agoraretail.se
+46 8 525 25 171

Peter Gullberg

Förvaltningschef/Head of Operations
peter.gullberg@agoraretail.se
+46 702-30 60 11

Lars-Erik Gustavsson

Fastighetschef/Head of Property
lars-erik.gustavsson@agoraretail.se
+46 736-40 51 75

Jacob Hermansson

Uthyrningsansvarig Öst
Leasing Manager
Kalmar, Linköping, Motala, Växjö
jacob.hermansson@agoraretail.se
+46 8 525 25 160

Annica Holst

Avtalsadministratör/
Contract Coordinator
annica.holst@agoraretail.se
+46 8-525 25 161

Jan Ideberg

Business Controller
jan.ideberg@agoraretail.se
+46 8-525 25 165

Ingvar Ivarsson

Projektansvarig/Project Manager
ingvar.ivarsson@agoraretail.se
+46 8-525 25 167

Kicki Jäger

Centrumchef/Center Manager
Centra/Kompassen/Punkt & Gallerian
kicki.jager@agoraretail.se
+46 8-525 25 166

Kenneth Jävervall

Affärsområdeschef Mälardalen/
Business Area Manager
Eskilstuna, Södertälje, Vårberg, Västerås, Örebro
kenneth.javervall@agoraretail.se
+46 8-525 25 157

Susanna Korpe

Ekonomichef/Finance Manager
susanna.korpe@agoraretail.se
+46 8-525 25 163

Jörgen Lindahl

Affärsområdeschef Syd/Väst
Business Area Manager
Borås, Malmö, Trollhättan
jorgen.lindahl@agoraretail.se
+46 40 628 08 92

Catarina Löfgren

Affärsområdeschef Öst/
Business Area Manager
Linköping, Motala, Växjö, Kalmar
catarina.lofgren@agoraretail.se
+46 767-73 99 00

David Mattsson

Analytiker/Analyst
david.mattsson@agoraretail.se
+46 8-525 25 159

Roger Olsson

Teknisk Chef Syd/Väst
Property Manager
Borås, Falköping, Malmö, Trollhättan
roger.olsson@agoraretail.se
+46 40 628 08 94

Fredrik Persson

Teknisk Chef Öst/Property Manager
Kalmar, Linköping, Motala, Nässjö, Tranås, Växjö
fredrik.persson@agoraretail.se
+46 706-05 09 84

Sofia Petzelius

Uthyrningsansvarig Mälardalen
Leasing Manager
Eskilstuna, Södertälje, Vårberg, Örebro
sofia.petzelius@agoraretail.se
+46 8-525 25 162

Lars Rehn

Affärsområdeschef Mindre fastigheter/
Business Area Manager
lars.rehn@agoraretail.se
+46 8 525 25 156

Lars-Bertil Salomonson

Centrumchef/Center Manager
Kv Caroli
lars-bertil.salomonson@agoraretail.se
+46 40 628 08 91

Lars-Åke Sander

Teknisk Koordinator/
Technical Coordinator
lars-ake.sander@agoraretail.se
+46 8 525 25 158

Agneta Segerhammar

CFO och vice VD
agneta.segerhammar@agoraretail.se
+46 730-32 24 00

Magnus Ulander

Teknisk Chef Mälardalen/
Property Manager
Eskilstuna, Södertälje, Vårberg, Västerås, Örebro
magnus.ulander@agoraretail.se
+46 8 525 25 164

Remium Nordic AB

Certified Adviser
Kungsgatan 12–14
111 35 Stockholm
+46 8-454 32 00