I städerna i antikens Grekland var agoran en öppen plats som fungerade som mötesplats för medborgarna vid utövandet av allehanda aktiviteter. Ordet förekommer tidigast i Homeros verk och betecknar både mötet mellan människor samt den fysiska platsen. Antikens greker använde det under 400-talet f.Kr för vad de ansåg vara en typisk egenskap i sina liv: deras dagliga religiösa, politiska, juridiska, sociala och kommersiella aktiviteter. Agoran låg antingen mitt i staden eller nära hamnen, som omgavs av offentliga byggnader och tempel.

— Encyclopedia Britannica